Миссиясы мен мақсаттары

Тарих

"Биоалуантүрлілікті зерттеу және сақтау орталығы" қоғамдық қоры (бұдан әрі – Biodiversity research and conservation center, BRCC) 08.09.2020 жылы Астана қаласында құрылды.

BRCC құрылуының алдында Н.Х. Оңғарбаевтың бастамасымен және "Достық Эдвайзори" ЖШС қолдауымен Қазақстан Республикасында жыртқыш құстарды қорғау саласындағы табиғатты қорғау жұмыстары мен бастамалары болды.

Бүгінгі күні BRCC үкіметтік емес коммерциялық емес ұйым болып табылады, мүшелігі жоқ, азаматтар ерікті мүлік жарналары негізінде құрған және оның жарғысында көзделген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін құрылған.

Миссиясы мен мақсаттары

BRCC миссиясы Қазақстан Республикасының биологиялық әртүрлілігін қалпына келтіру және сақтау болып табылады.

BRCC қызметінің мақсаты мен мәні Қазақстан Республикасының биологиялық әртүрлілігін сақтауға жәрдемдесу болып табылады:

  • биологиялық алуантүрлілікті және оларға әсер ететін факторларды сақтаудың маңызды тәуекелдерін анықтау, зерттеу және талдау;
  • биологиялық әртүрлілікті сақтау және оларды кейіннен іске асыру жөніндегі жоспарлар мен іс-шараларды әзірлеу;
  • биоалуантүрлілікті сақтау және табиғатқа ұқыпты қарауды насихаттау мәселелеріне қоғамдық назар аудару;
  • түсіндіру жұмыстарын жүргізу, халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу;
  • биоәртүрлілікті сақтау үшін оларды одан әрі қайта бөлу мақсатында қаржылық, материалдық және өзге де ресурстарды тарту;
  • биологиялық әртүрлілікті сақтау проблемаларын зерттеуде ғылыми тәсілдерді дамытуға жәрдемдесу;
  • биологиялық әртүрлілікті сақтауға бағытталған қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау.