"Палеарктика қырандары: зерттеу және қорғау" III Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

ҚАУЫРСЫНДЫ ЖЫРТҚЫШТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ. АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ 2. АННОТАЦИЯЛАР

БОЛГАРИЯДАҒЫ КІШІ ШАҢҚЫЛДАҚ ҚЫРАННЫҢ ТАРАЛУЫ, ПОПУЛЯЦИЯ ЖАҒДАЙЫ, ТІРШІЛІК ЕТУ ОРТАСЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАЛУЫ

Демерджиев Д.А. (Болгария құстарды қорғау қоғамы / BirdLife Болгарии, Пловдив; Ұлттық табиғи тарих мұражайы, Зоология бөлімі, София, Болгария)
Добрев Д.Д., Делчев А.Г., Ангелов И.Д., Терзиев Н.Г., Илиев М.Д. (Болгария құстарды қорғау қоғамы / BirdLife Болгарии, Пловдив, Болгария)
Георгиев Г.С. ("Русен Лом" табиғи паркінің дирекциясы, Русе, Болгария)
Боев З.Н. (Болгария құстарды қорғау қоғамы / BirdLife Болгарии, Пловдив; Ұлттық табиғи тарих мұражайы, Зоология бөлімі, София, Болгария)
Недялков Н.П. (Ұлттық табиғи тарих мұражайы, Зоология бөлімі, София, Болгария)
Аркумарев В.С. (Болгария құстарды қорғау қоғамы / BirdLife Болгарии, Пловдив, Болгария)


Контакт:
Димитар Демерджиев dimitar.demerdzhiev@gmail.com
Добромир Добрев dobromir.dobrev@bspb.org
Атанас Делчев atanas.delchev@bspb.org
Ивайло Ангелов ivaylo.d.angelov@gmail.com
Николай Терзиев nikolai.terziev@bspb.org
Михаил Илиев iliev.mihail@bspb.org
Георгий Георгиев gggeorgistoychev@gmail.com
Златозар Боев zlatozarboev@gmail.com
Недко Недялков nnedko@gmail.com
Волен Аркумарев volen.arkumarev@bspb.org
Ұсынылатын дәйексөз: Демерджиев Д.А., Добрев Д.Д., Делчев А.Г., Ангелов И.Д., Терзиев Н.Г., Илиев М.Д., Георгиев Г.С., Боев З.Н., Недялков Н.П., Аркумарев В.С. Болгариядағы кіші шаңқылдақ қыранның таралуы, популяция жағдайы, тіршілік ету ортасы және қорғалуы. – Пернатые хищники и их охрана. 2023. Спецвып. 2. С. 32–34. DOI: 10.19074/1814-8654-2023-2-32-34 URL: http://rrrcn.ru/ru/archives/34848


Кіші шаңқылдақ қыран (Aquila [Clanga] pomarina) – Балтық аймағынан Анадолы мен Кавказға дейінгі аралығы бар ұзақ өмір сүретін аумақтық қанатты жыртқыш. Болгария түрдің оңтүстік шекарасының бір бөлігін құрайды. 2014 жылдан бастап Шығыс және Орталық Болгариядағы қарқынды далалық зерттеулер осы түрдің көптеген тұрақты популяциясын анықтады. 2014–2023 жылдары мұнда 167 ұясы және 450-ден астам аумақ табылды, қазіргі бағалаулар бойынша популяция саны кемінде 1000 асыл тұқымды жұпты құрайды. Кіші шаңқылдақ қыранның ұя салатын популяциясының шамамен 60% – ы ЕҚТА-да, бірақ тек 2,3% -ы қорықтарда, бұл түрдің жеткіліксіз қорғалғанын көрсетеді. Көбінесе түрдің қоректену және көбею орындарының күрт өзгеруінен, сондай-ақ тиімді құқықтық қорғаудың болмауынан көрінетін күшейіп келе жатқан антропогендік баспасөз түрдің осы бө- лігіндегі кіші шаңқылдақ қыран үшін үлкен қауіп төндіреді. Ұялардың көпшілігі ормандардың шетінде, 19% – ы өзендердің бойындағы ағаш жолақтарында, тек 2% – ы жалғыз ағаштарда орналасқан. Тіршілік ету ортасы шағын ормандардан, шабындықтардан және егістік алқаптардың едәуір бөлігінен ормандарға, егістіктер мен бұталардың шағын аумақтарына (1% – дан аз), сондай-ақ егістік алқаптары, шабындықтар мен орманды алқаптары бар әдеттегі мозаикалық ландшафтқа дейін болды. Тіршілік ету ортасының негізгі қауіптеріне жайылымдарды жырту, жайылымдардың көбеюі, орманды тұрақты пайдалану саласындағы олқылықтар, алаңдаушылық, жел және күн электр станцияларының құрылысы, өрттер жатады. Жиналған қорек қалдықтарынан (n=523) жыртқышты талдау көрсеткендей (n=45 ұя) негізгі олжа бұл кәдімгі тоқалтістер (Arvicolinae), олар барлық олжаның 42,64% құрайды, одан кейін Оңтүстік кірпі (Erinaceus roumanicus) – 13% екенін көрсетеді. Камера тұзақтары (n=24 ұя) арқылы рационды параллель зерттеу және 141 985 фотосуретті зерттеу 1357 түрлі құрбандарды анықтады және кәдімгі тоқалтістердің (36%) негізгі қорек – одан кейін кесірткелер (Lacertidae) – 30% қорек ресурсы ретіндегі басым рөлін растады. Болгарияда өткізілген түрді сақтаудың негізгі шараларына мыналар жатады: биоәртүрлілікті сақтауға қолайлы орман шаруашылығы әдістерін қолдану, өсіру және қоректендіру орындарын жақсарту, жерсеріктік қадағалау, орман отырғызу арқылы өсіру орындарын қалпына келтіру, қауіпті электр бағаналарын оқшаулау, балалар мен жергілікті тұрғындардың қатысуымен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.