"Палеарктика қырандары: зерттеу және қорғау" III Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

ҚАУЫРСЫНДЫ ЖЫРТҚЫШТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ. АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ 2. АННОТАЦИЯЛАР

«КАМА-БАҚАЛДЫ БАТПАҚТАРЫ» НЕГІЗГІ ОРНИТОЛОГИЯЛЫҚ АУМАҒЫНДАҒЫ ІРІ ЖЫРТҚЫШ ҚҰСТАР САНДАРЫНЫҢ КӨПЖЫЛДЫҚ ДИНАМИКАСЫ (НИЖЕГОРОД ОБЛЫСЫ, РЕСЕЙ)

Бакка С.В. («Нұргуш» мемлекеттік табиғи қорығы, Киров облысы, Ресей)
Киселева Н.Ю. (К.Минин атындағы Нижний Новгород мемлекеттік педагогикалық университеті, Нижний Новгород, Ресей)
Шуков П.М. (Ресей құстарды қорғау одағының Нижний Новгород бөлімі, «Дронт» экологиялық орталығы, Нижний Новгород, Ресей)


Контакт:
Сергей Бакка sopr_nn@mail.ru
Надежда Киселева Н.Ю. sopr@dront.ru
Павел Шуков shukov.pm@gmail.com
Ұсынылатын дәйексөз: Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Шуков П.М. «Kама-Бақалды батпақтары» негізгі орнитологиялық аумағындағы ірі жыртқыш құстар сандарының көпжылдық динамикасы (Нижегород облысы, Ресей). – Пернатые хищники и их охрана. 2023. Спецвып. 2. С. 116–120. DOI: 10.19074/1814-8654-2023-2-116-120 URL: http://rrrcn.ru/ru/archives/34915


1980 жылдан бастап дүниежүзілік маңызы бар «Кама-Бакалды батпақтары» негізгі орнитолониялық аумағында (НОА) ірі жыртқыш құстардың бес түрінің: балықшы тұйғын (Pandion haliaetus), жыланшы қыран (Circaetus gallicus), шаңқылдақ қыран (Aquila [Clanga] clanga), бүркіт (Aquila chrysaetos), аққұйрық субүркіттің (Haliaeetus albicilla) ұя салатын жерлерді анықтау және санын ұзақ мерзімді бақылау жүргізілуде. Бұл есепте біз осы жұмыстың нәтижелерін қорытындылаймыз.

НОА Нижегород облысының Лысковск және Воротынск аудандарының солтүстік (Заволжский) бөлігін, сондай-ақ Борск, Семенов және Воскресенск аудандарының іргелес ауматарын алып жатыр. Оның жалпы ауданы 3156,0 км2. Мұнда Еділ өзені бассейніндегі ең үлкен – табиғи қалпында сақталған таулы, өтпелі және аласа батпақтардың массиві бар. НОА аумағының едәуір бөлігі (2265 км2) Рамсар сулыбатпақты алқаптар мәртебесіне ие.

Соңғы 50 жылда Кама-Бақалды батпақтар кешені айтарлықтай өзгеріске ұшырады. 1980 жылдарға дейін мұнда рұқсат етілген кесу алаңынан да артық қарқынды ағаш кесу жүргізілді. 1994 жылға қарай НОА аумағының 54%-ын алып жатқан ерекше қорғалатын аумақтар ұйымдастырылып, осыған байланысты ағаш кесу көлемі бірнеше есе азайды. 1980 жылдарда торфты құрғату және өндіру аумақтың шамамен 1%-ын қамтыды. 1972 және 2010 жылдардағы апатты өрттер ауданның 50%-ға жуығы қамтылды. Аудандағы сирек кездесетін жыртқыш құстардың санына 1998–2014 жылдары 162 ұя салатын алаңдарды орнату бойынша бірегей жобаның жүзеге асырылуы да оң әсерін тигізді.

Көп бағытты векторлар – Ресейдің еуропалық бөлігінің орталығындағы ірі жыртқыш құстардың жалпы популяциялық үрдісі салынған өтелімі бар, биотехникалық шаралармен біріктірілген мекендеу ортасын жою және оларды қорғау. Нәтижесінде, Кама-Бақалды батпақтарындағы әртүрлі түрлердің популяция динамикасы айтарлықтай ерекшеленеді (1-кесте).

Зерттелген бес түрдің төртеуінің популяциясының динамикасы айқын оң үрдіске ие. Осылайша, балықшы тұйғындар мен аққұйрық субүркіттердің саны зерттеу кезеңінде сәйкесінше 3 және 6 еседен астам өсті. Платформаны орнату жобасы балықшы тұйғынның санына айтарлықтай әсер етті, аққұйрық субүркіт оған аз дәрежеде тәуелді болды, дегенмен Ресейдің еуропалық бөлігінде бүкіл кезең ішінде аумақта түрлердің көбеюінің жалпы үрдісі байқалды. 2010 жылғы алапат өрттің балықшы тұйғындар мен аққұйрық субүркітке тигізген кері әсері шамалы болды.

2000–2014 жылдары жыланшы қыран мен шаңқылдақ қыранның саны айтарлықтай төмен бағаланды. 2014 жылдан кейін осы түрлердің зерттелетін аумақта саны мен таралуын нақтылауға, сондайақ олардағы популяцияның оң үрдісін анықтауға мүмкіндік беретін қосымша деректер жиналды. 2000–2014 жылдардағы жыланшы қыранның нақты саны, шамасы, сол кезеңдегі бағалаудан екі есе жоғары болды (1-кесте). Кейіннен жыланшы бүркіт үшін қолайлы фактор өрттен кейін құстар жаңа аңшылық орындары ретінде пайдалана алатын үлкен өртенген аумақтардың пайда болуы болды. Шамасы, 2011–2023 жж. Жыланшы бүркіттер саны екі есе өсті.

2014 және 2018 жылдардағы шаңқылдақ қыранның санын бағалаудағы айырмашылық негізінен қосымша зерттеу жұ- мыстарының нәтижелеріне байланысты. Ұя салатын орындар бұрын нашар зерттелген жайылмалардың мекендеу орындарында анықталған. Сонымен қатар, 2010 жылғы өрттер Кама-Бақалды батпатарындағы бүркіт ұя салатын жерлердің көпшілігін жойғаннан кейін ала шаңқылдақ қырандардың саны аздап өсті.

2000–2010 жылдары түрлердің ұя салатын платформаларды пайдалануы нәтижесінде бүркіттердің саны айтарлықтай өсті. Содан кейін ор қояндары мен құрлардың ұзақ уақыт бойы депрессияға ұшырауынан, сондай-ақ ұя салатын орындардың көпшілігіне әсер еткен апатты өрттерден олар азая бастады. Осылайша, бүркіт аумақтағы пирогендік өзгерістерге ең осал болып шықты. Түрлердің саны минимум көрсеткіштерге дейін төмендеп, 1980 жылдардағы деңгейге дерлік жетті. Түрлердің ұя салатын орындары тек өрттен зардап шекпеген жерлерде ғана сақталады.

1 Кесте. 1980–2023 ж. «Кама-Бақалды батпақтары» НОА ірі жыртқыш құстардың санының динамикасы.

Сандарын бағалау кезеңі Зерттелетін түрлердің санына баға, жұп
Балықшы тұйғын
Pandion haliaetus
Жыланшы қыран
Circaetus gallicus
Шаңқылдақ қыран
Aquila [Clanga] clanga
Бүркіт
Aquila chrysaetos
Аққұйрық субүркіт
Haliaeetus albicilla
1980–1995 5–6 2–3 2–3 1–3 2–3
2000–2003 8–9 3–4 3–4 4–5 2–3
2007–2010 12–15 3–4 3–4 9–10 4–5
2011 12–16 3–4 3–4 9–10 10–12
2014 13–16 3–4 3–4 7–10 11–15
2018 16–19 11–13 12–15 5–6 12–16
2023 16–19 12–14 12–15 3–4 12–16

 

Бүркіттердің санының азаюы ірі жыртқыш құстардың басқа түрлерінің популяциясына оң әсер етті, әсіресе шаңқылдақ қыран үшін байқалады. Өрт салдарынан жоғалған бүркіт ұя салатын жерлерде шаңқылдақ қыранның ұя салатын орындарының пайда болуы байқалды.

Кама-Бақалда батпақтары қазіргі уақытта Нижегород облысындағы ірі жыртқыш құстардың сирек түрлерінің ең маңызды панасы болып қалуда, мұнда аумақты кеңейту және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды күшейту, сондай-ақ биотехникалық жобаларды тұрақты жүзеге асыруды қалпына келтіру орынды.

Балықшы тұйғын (Pandion haliaetus). С. Барановтың фотосы.